Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Baarn (Baarn)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Stationsweg 18
3743 EN BAARN
Utrecht
Postadres Postbus 1003
3740 BA BAARN
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/35974/Gemeente_Baarn

Contactgegevens

Telefoon (035) 548 16 11 (algemeen)
Internet http://www.baarn.nl (algemeen)
E-mail gemeente@baarn.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 1003
3740 BA BAARN
Ut
Link naar meer informatie https://www.baarn.nl/woo-verzoek

Contactpersoon/team

Woo-contactpersoon

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Adviezen -Onderzoeken en rapporten van de rekenkamercommissie
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Agenda, vergaderstukken en besluiten van de gemeenteraad
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Besluiten van het college van burgemeester en wethouders
Beschikkingen Bekendmakingen van verleende omgevingsvergunningen, aangevraagde evenementenvergunningen, bestemmingsplannen, etc.
Beschikkingen
Beschikkingen Omgevingsvergunningen e.a. vergunningen
Jaarplannen en jaarverslagen Begroting, jaarrekening, perspectiefnota en tussenrapportages
Organisatie en werkwijze Dienstverlening
Overige besluiten van algemene strekking Ruimtelijke plannen
Overige besluiten van algemene strekking Beleidsregels, mandaat en besluiten van algemene strekking
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Besluiten mbt ruimte, verkeer en algemeen verbindende voorschriften
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?