Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Baarn (Baarn)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 19-04-2022 Op 19-04-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 19-04-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Stationsweg 18
3743 EN BAARN
Provincie Utrecht
Postadres Postbus 1003
3740 BA BAARN
Telefoon (035) 548 16 11 (algemeen)
Internet http://www.baarn.nl (algemeen)
E-mail gemeente@baarn.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9)

Algemene informatie

Oppervlakte 33,32 km2
Aantal inwoners 24630
Inwoners per km2 739
Plaatsen binnen deze gemeente Baarn, Lage Vuursche

Functies

Burgemeester Dhr. M.A. Röell (VVD)
Fractievoorzitter J.C.A. van Loon (50PLUS),
Dhr. H.J. van Hardeveld (CDA),
Dhr. R.M. Bruins (ChristenUnie),
C.J. Struijk-Cramer (D66),
Dhr. J.J.G. Bosman (GroenLinks),
Dhr. M. Eijbaard (PvdA),
Dhr. M.R.N. Schouten (VoorBaarn),
Dhr. A.P. van der Padt (VVD)
Gemeentesecretaris Mw. C.E. Creveld
Locoburgermeester Dhr. T.G.W. Jansma (VVD)
Raadsgriffier Mw. mr. drs. C.B.H. Heusingveld
Raadslid J.C.A. van Loon (50PLUS),
Dhr. H.J. van Hardeveld (CDA),
Dhr. R. van Wijk (CDA),
Dhr. R.M. Bruins (ChristenUnie),
C.J. Struijk-Cramer (D66),
Dhr. J.M. Jonkers (D66),
W.J.L. Genuit (GroenLinks),
J.A.M. Sluijs (GroenLinks),
Dhr. J.J.G. Bosman (GroenLinks),
S. Bruijstens (PvdA),
Mw. M.J. Koenders - van de Vrugt (VoorBaarn),
Dhr. M. Eijbaard (PvdA),
M.L. Deurloo (VoorBaarn),
Dhr. M.A.C. van Grinsven (VoorBaarn),
M.R. Korkmaz (VoorBaarn),
Dhr. M.R.N. Schouten (VoorBaarn),
Mw. A.M. Martens (VVD),
Mw. S.H.B. Oortman Gerlings-van Hal (VVD),
Dhr. A.P. van der Padt (VVD)
Wethouder Mw. mr. drs. J.L. Vissers (CDA),
Dhr. A.B.A. van Roshum (ChristenUnie),
Dhr. H.B. Prakke (D66),
Dhr. T.G.W. Jansma (VVD)

Gemeenteraad (19 zetels)

Partij Aantal zetels
VoorBaarn 5
VVD 3
GroenLinks 3
PvdA 2
CDA 2
D66 2
ChristenUnie 1
50PLUS 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)