Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Zundert (Zundert)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Markt 1
4881 CN ZUNDERT
Noord-Brabant
Postadres Postbus 10001
4880 GA ZUNDERT
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/36154/Gemeente_Zundert

Contactgegevens

Telefoon (076) 599 56 00 (algemeen)
Internet http://www.zundert.nl (algemeen)
E-mail gemeente@zundert.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 10001
4880 GA ZUNDERT
Link naar meer informatie https://www.zundert.nl/bestuur-en-politiek/woo-verzoek

Contactpersoon/team

Woo-contactpersoon

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?