Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Zundert (Zundert)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 19-04-2022 Op 19-04-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 19-04-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Markt 1
4881 CN ZUNDERT
Provincie Noord-Brabant
Postadres Postbus 10001
4880 GA ZUNDERT
Telefoon (076) 599 56 00 (algemeen)
Internet http://www.zundert.nl (algemeen)
E-mail gemeente@zundert.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (13)

Algemene informatie

Oppervlakte 120,12 km2
Aantal inwoners 21525
Inwoners per km2 179
Plaatsen binnen deze gemeente Achtmaal, Klein Zundert, Rijsbergen, Wernhout, Zundert

Functies

Burgemeester Mw. J.G.P. Vermue (PvdA)
Fractievoorzitter J.M.J.C. Steen (CDA),
Dhr. T.H.F. de Beer (D66),
Dhr. M.J.J. de Bruijn (Dorpsbelangen),
Dhr. G.F.J. Aerts (Lokaal Perspectief),
Dhr. A.A.M. Gulden (Onafhankelijke Partij Zundert (OPZ)),
Mw. P.A.J.M Kools-Hereijgers (Ondernemend Platteland),
Dhr. F.M.A.P. Vreijsen (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. drs. J.W.F. Compagne
Locoburgermeester Dhr. A.F. Zopfi (CDA)
Raadsgriffier Dhr. M.C.J.P. van Oosterwijk
Raadslid Dhr. J.M. Aarts (CDA),
L. Gommers (CDA),
J.M.J.C. Steen (CDA),
Mw. JCP Aarts-van den Kieboom (CDA),
Dhr. T.H.F. de Beer (D66),
Dhr. F. de Bruijn (D66),
Dhr. J.C.M. de Beer (Dorpsbelangen),
Dhr. M.J.J. de Bruijn (Dorpsbelangen),
Dhr. G.F.J. Aerts (Lokaal Perspectief),
P.H.A.C. Geerts (Lokaal Perspectief),
Dhr. A.A.M. Gulden (Onafhankelijke Partij Zundert (OPZ)),
R.H.C. Doomen (Ondernemend Platteland),
Mw. L.J.C. Michielsen (Ondernemend Platteland),
J.A.W. Vissers (Ondernemend Platteland),
Mw. P.A.J.M Kools-Hereijgers (Ondernemend Platteland),
Dhr. J.A.E. Willemsen (Ondernemend Platteland),
Mw. R.J.J. Oostvogels (VVD),
G.J.C. Paulussen (VVD),
Dhr. F.M.A.P. Vreijsen (VVD)
Wethouder Dhr. A.F. Zopfi (CDA),
Dhr. J.C.M. de Beer (Dorpsbelangen),
Dhr. P. Kok (VVD)

Gemeenteraad (19 zetels)

Partij Aantal zetels
Ondernemend Platteland 5
CDA 4
VVD 3
Dorpsbelangen 2
D66 2
Lokaal Perspectief 2
Onafhankelijke Partij Zundert (OPZ) 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)