Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Zutphen (Zutphen)

Organisatiegegevens

Bezoekadres 's Gravenhof 2
7201 DN ZUTPHEN
Gelderland
Postadres Postbus 41
7200 AA ZUTPHEN
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/36962/Gemeente_Zutphen

Contactgegevens

Telefoon 14 0575 (algemeen)
Internet http://www.zutphen.nl (algemeen)
E-mail info@zutphen.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 41
7200 AA Zutphen
Link naar meer informatie https://zutphen.nl/informatieverzoek

Contactpersoon/team

mw. C.V. (Victorien) Erren-Wolters
Telefoon Woo-contactpersoon 14 0575 (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon info@zutphen.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Bereikbaarheidsgegevens Contact opnemen
Bereikbaarheidsgegevens Openingstijden
Beschikkingen
Organisatie en werkwijze Toelichting op organogram
Organisatie en werkwijze Organogram
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?