Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Harlingen (Harlingen)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Voorstraat 35
8861 BD HARLINGEN
Fryslân
Postadres Postbus 10000
8860 HA HARLINGEN
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/37578/Gemeente_Harlingen

Contactgegevens

Telefoon 14 0517 (algemeen)
Internet http://www.harlingen.nl (algemeen)
E-mail info@harlingen.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 10000
Voorstraat 35
8860 HA HARLINGEN
Fryslân

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?