Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Harlingen (Harlingen)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 11-05-2022 Op 11-05-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 11-05-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Voorstraat 35
8861 BD HARLINGEN
Provincie Fryslân
Postadres Postbus 10000
8860 HA HARLINGEN
Telefoon 14 0517 (algemeen)
Internet http://www.harlingen.nl (algemeen)
E-mail info@harlingen.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Algemene informatie

Oppervlakte 387,67 km2
Aantal inwoners 15783
Inwoners per km2 40
Plaatsen binnen deze gemeente Harlingen, Midlum, Wijnaldum

Functies

Burgemeester Mw. mr. drs. C.M. Sjerps (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. H. Sijtsma (CDA),
Mw. R. Allersma - van der Bij (D66),
Mw. A. Berkouwer (GroenLinks),
Mw. B. Holwerda (Harlinger Belang),
Mw. A. Hoendervoogt (HOOP),
Dhr. E.R. Helvrich (PvdA),
Dhr. W.J. Wildeboer (Wad'n partij),
Dhr. G.J. de Vries (VVD)
Gemeentesecretaris Mw. S.C. van Gent (PvdA)
Locoburgermeester Dhr. H.K. de Groot (PvdA)
Raadsgriffier Dhr. W.F.C. Damman
Raadslid Dhr. R. Bontes (CDA),
Dhr. H. Sijtsma (CDA),
Dhr. S. Zoodsma (CDA),
Mw. R. Allersma - van der Bij (D66),
Mw. A. Berkouwer (GroenLinks),
Mw. B. Holwerda (Harlinger Belang),
Mw. L. Ligthart (Harlinger Belang),
Mw. I.A.M. Soolsma-Boomstra (Harlinger Belang),
Mw. A. Hoendervoogt (HOOP),
Dhr. B.F. Boersma (PvdA),
Dhr. E.R. Helvrich (PvdA),
Mw. A.J. Huizenga-van der Heide (PvdA),
Mw. W.G.M. Konst (PvdA),
Dhr. mr. drs. P.M. Schoute (VVD),
Dhr. G.J. de Vries (VVD),
Dhr. W.J. Wildeboer (Wad'n partij),
Dhr. T. van der Plas (Wad'n Partij)
Wethouder Dhr. H.G.N. Boon (CDA),
Dhr. H.K. de Groot (PvdA),
Dhr. mr. drs. P.M. Schoute (VVD)

Gemeenteraad (17 zetels)

Partij Aantal zetels
PvdA 4
Harlinger Belang 3
CDA 3
VVD 2
D66 1
Wad'n partij 1
HOOP 1
GroenLinks 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)