Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Putten (Putten)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Fontanusplein 1
3881 BZ PUTTEN
Gelderland
Postadres Postbus 400
3880 AK PUTTEN
Bezoekadres Woo-contactpersoon Fontanusplein 1
3881 BZ PUTTEN
Gelderland
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/37873/Gemeente_Putten

Contactgegevens

Telefoon (0341) 35 96 11 (algemeen)
Internet http://www.putten.nl (algemeen)
E-mail info@putten.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 400
3881 AK PUTTEN
Gelderland
Link naar meer informatie https://www.putten.nl/Bestuur/Wet_open_overheid_Woo

Contactpersoon/team

Jens Koning
Telefoon Woo-contactpersoon (0341) 35 97 34 (Woo)
Internet Woo-contactpersoon https://www.putten.nl/Bestuur/Wet_open_overheid_Woo (Woo)
E-mail Woo-contactpersoon Info@putten.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Besluitenlijsten van het college van burgemeester en wethouders
Beschikkingen
Jaarplannen en jaarverslagen Begroting en jaarrekening
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden Vergaderstukken gemeenteraad
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?