Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Leidschendam-Voorburg (Leidschendam-Voorburg)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
2264 BP LEIDSCHENDAM
Zuid-Holland
Postadres Postbus 1005
2260 BA LEIDSCHENDAM
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/38521/Gemeente_Leidschendam-Voorburg

Contactgegevens

Telefoon 14 070 (algemeen)
Internet http://www.leidschendam-voorburg.nl (algemeen)
E-mail info@leidschendam-voorburg.nl (algemeen)

Contactpersoon/team

Griffie
Meld en informatiepunt

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Op deze site bevinden zich onder andere de agenda en besluitenlijsten van het college van B&W
Bereikbaarheidsgegevens Op de site staan de algemene bereikbaarheidsinformatie
Beschikkingen
Jaarplannen en jaarverslagen Op deze site staan de verschillende jaarplannen en verslagen
Organisatie en werkwijze Op de site staat het organogram van de gemeente en is de koppeling naar de mandaatregeling
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden Op deze site is de informatie van de raad te vinden, zoals de besluitenlijsten, agenda zijn te vinden onder de tab vergaderingen
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten Op de ste staan alleen de besluiten, de verzoeken en de gevraagde informatie is op te vragen via een formulier
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?