Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Leidschendam-Voorburg (Leidschendam-Voorburg)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 19-05-2022 Op 19-05-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 19-05-2022 doorgevoerd.
Actief van 01-01-2002 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
2264 BP LEIDSCHENDAM
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 1005
2260 BA LEIDSCHENDAM
Telefoon 14 070 (algemeen)
Internet http://www.leidschendam-voorburg.nl (algemeen)
E-mail info@leidschendam-voorburg.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Algemene informatie

Oppervlakte 35,6 km2
Aantal inwoners 74947
Inwoners per km2 2105
Plaatsen binnen deze gemeente Leidschendam, Voorburg

Functies

Burgemeester waarnemend Dhr. mr. J.G. Bijl (D66)
Fractievoorzitter Dhr. R. van Duffelen (CDA),
Dhr. F.B. Wilschut (ChristenUnie),
Dhr. W.E.J. Jorissen (D66),
Mw. B.B.M. Bremer (GBLV),
Mw. N.A. van Weers (GroenLinks),
Dhr. J. Streefkerk (PvdA),
Mw. mr. A.J.W. van Eekelen (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. A. van Mazijk
Locoburgermeester Mw. mr. A.J.W. van Eekelen (VVD)
Raadsgriffier Dhr. C.J. de Vries
Raadslid Dhr. Th.J. Visser (CDA),
Mw. E.J. van der Heide (CDA),
Mw. E.J. Muller (CDA),
Dhr. R. van Duffelen (CDA),
Dhr. F.B. Wilschut (ChristenUnie),
Dhr. A.J.M. Hielkema (D66),
Dhr. W.E.J. Jorissen (D66),
Dhr. M. Mathlouti (D66),
Mw. L. Vogelaar (D66),
Mw. C.A. Bos (D66),
Dhr. H.P. Klazenga (GBLV),
Dhr. M. van Wijk (GBLV),
Dhr. M.J.R. Hartsinck (GBLV),
Dhr. N.F.J. Hooijmans (GBLV),
Dhr. E.H. Klaarhamer (GBLV),
Mw. B.B.M. Bremer (GBLV),
Dhr. W.J.B.M. Rosbenders (GBLV),
Mw. S.J. Duijvestijn-van Leusden (GBLV),
Dhr. J.M. van Wissen (GBLV),
Dhr. C.P. Elenbaas (GroenLinks),
Mw. I.M. Feld (GroenLinks),
Mw. C.L.A.M. van der Gronde (GroenLinks),
Mw. N.A. van Weers (GroenLinks),
Dhr. T.M.M. van der Heiden (GroenLinks),
Dhr. J. Streefkerk (PvdA),
Mw. S.G.D. Kok (PvdA),
Mw. S.R. Paltansing (PvdA),
Dhr. J. Brokke (VVD),
Dhr. E.R. van der Schaft (SP),
Dhr. O. Heil (VVD),
Dhr. G.D. Beek (VVD),
Mw. S. van den Heuvel (VVD),
Mw. mr. A.J.W. van Eekelen (VVD),
Mw. L.C. Kortman-de Wit (VVD),
Dhr. Ph. van Veller (VVD),
Dhr. L.N.R. van der Linden (VVD)
Wethouder Mw. J.J. Bouw (CDA),
Dhr. J.W. Rouwendal (ChristenUnie/SGP),
Dhr. drs. F.J. Kist (GroenLinks),
Mw. mr. A.J.W. van Eekelen (VVD)

Gemeenteraad (36 zetels)

Partij Aantal zetels
GBLV 9
VVD 8
D66 5
GroenLinks 5
CDA 4
PvdA 3
SP 1
ChristenUnie 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)