Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Delft (Delft)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Stationsplein 1
2611 BV DELFT
Zuid-Holland
Postadres Postbus 78
2600 ME DELFT
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/39076/Gemeente_Delft

Contactgegevens

Telefoon 14 015 (algemeen)
Internet http://www.delft.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?