Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Delft (Delft)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 20-04-2022 Op 20-04-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 20-04-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Stationsplein 1
2611 BV DELFT
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 78
2600 ME DELFT
Telefoon 14 015 (algemeen)
Internet http://www.delft.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (15)

Algemene informatie

Oppervlakte 26,31 km2
Aantal inwoners 102253
Inwoners per km2 3886
Plaatsen binnen deze gemeente Delft

Functies

Burgemeester Mw. M.J. van Bijsterveldt (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. F.S. Visser (CDA),
Dhr. G. van der Woerd (ChristenUnie),
Dhr. S. Maruf (D66),
Mw. R.M. Wessels (GroenLinks),
Dhr. A.J. Stoop (Hart voor Delft),
Mw. J.J.S.M Gaal (Onafhankelijk Delft),
K. Schrederhof (PvdA),
Mw. L. van Rossum (SP),
Mw. I.O. de Boer (STIP),
K.J.M. Gremmen (Volt),
Dhr. D. van Rijn (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. M.M. van der Kraan (CDA)
Locoburgermeester Dhr. S.M. Brandligt (GroenLinks)
Raadsgriffier Dhr. drs. R.G.R. Jeene
Raadslid Dhr. G.J.E. Valk (CDA),
Dhr. F.S. Visser (CDA),
Y.C. Koelewijn (ChristenUnie),
Dhr. G. van der Woerd (ChristenUnie),
Mw. H.L.O. Dijk (D66),
Mw. J. Gerritsen (D66),
Dhr. H.J. Schuurman (D66),
Dhr. S. Maruf (D66),
Mw. M.G. van Velzen (D66),
M. Vuik (D66),
Dhr. D. Jaff (GroenLinks),
Dhr. K. Herrema (GroenLinks),
J.M. Romeijnders (GroenLinks),
Mw. K.H.M. Wattel (GroenLinks),
Mw. C.F. Osepa (GroenLinks),
Mw. R.M. Wessels (GroenLinks),
Dhr. A.J. Stoop (Hart voor Delft),
L.J.F. de Jongh Swemer (Hart voor Delft),
M.N.P. Koelewijn (Hart voor Delft),
Mw. J.A.M. de Koning (Hart voor Delft),
Mw. S.M. Grobben (Hart voor Delft),
Mw. J.J.S.M Gaal (Onafhankelijk Delft),
L.P.I.M. Hombergen (PvdA),
Mw. L.G.F.H. Timmermans (Onafhankelijk Delft),
Mw. M. Janssen (PvdA),
K. Schrederhof (PvdA),
Mw. L. van Rossum (SP),
Dhr. J.H.A. van der Sluis (SP),
Dhr. D. Dag (STIP),
Dhr. T.D.A. Cüppers (STIP),
Dhr. R. van den Brink (STIP),
Mw. I.O. de Boer (STIP),
Mw. J.M. Enthoven (STIP),
Mw. S.J. Wentink (STIP),
K.J.M. Gremmen (Volt),
J. Treffers (Volt),
Mw. T. van den Berg (VVD),
Dhr. D. van Rijn (VVD),
Mw. M.J.A. Voogt (VVD)
Wethouder Mw. ir. M.A. Huijsmans MCA (D66),
Dhr. S.M. Brandligt (GroenLinks),
Mw. K. Schrederhof (PvdA),
Dhr. ir. T.C.S. Vollebregt (STIP),
Dhr. L.B. Harpe (VVD)

Gemeenteraad (39 zetels)

Partij Aantal zetels
GroenLinks 6
D66 6
STIP 6
Hart voor Delft 5
VVD 3
PvdA 3
CDA 2
ChristenUnie 2
Onafhankelijk Delft 2
SP 2
Volt 2

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)