Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Dordrecht (Dordrecht)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT
Zuid-Holland
Postadres Postbus 8
3300 AA DORDRECHT
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/40563/Gemeente_Dordrecht

Contactgegevens

Telefoon 14 078 (algemeen)
Internet http://www.dordrecht.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Wet_open_overheid

Contactpersoon/team

Woo-contactpersoon

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten Hier zijn de afgehandelde WOO-verzoeken te vinden
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?