Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Weert (Weert)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Wilhelminasingel 101
6001 GS WEERT
Limburg
Postadres Wilhelminasingel 101
6001 GS WEERT
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/40980/Gemeente_Weert

Contactgegevens

Telefoon (0495) 57 50 00 (algemeen)
Internet http://www.weert.nl (algemeen)
E-mail gemeente@weert.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 950
Wilhelminasingel 101
6001 GS WEERT
Limburg
Link naar meer informatie https://www.weert.nl/woo-verzoek

Contactpersoon/team

Anne Schmidt
Telefoon Woo-contactpersoon 06 28 79 16 23 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.weert.nl/woo-verzoek (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon a.schmidt@weert.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?