Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Defensie (Def)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Kalvermarkt 32
2511 CB Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 20701
2500 ES Den Haag
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/4958/Defensie

Organisatiebeschrijving

Defensie beschermt wat ons Nederlanders dierbaar is. We strijden voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Omdat we ervan overtuigd zijn dat ieder mens dat verdient. Dat is onze missie en daarvoor gaan we op missie. De krijgsmacht heeft 3 hoofdtaken. Dit zijn: - beschermen van het eigen grondgebied en dat van bondgenoten; - bevorderen van de (internationale) rechtsorde en stabiliteit; - ondersteunen van civiele autoriteiten en leveren van bijstand bij rampen en crises.

Contactgegevens

Telefoon (070) 318 81 88 (algemeen)
Fax (070) 318 78 88
Internet https://www.defensie.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Convenanten
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?