Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Adviescolleges

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 19404
2500 CK Den Haag
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/66176/Raad_voor_Volksgezondheid_en_Samenleving

Organisatiebeschrijving

De Raad heeft tot taak de regering en de beide Kamers der Staten-Generaal te adviseren over de hoofdlijnen van het te voeren beleid op het gebied van de volksgezondheid en de zorg alsmede op andere gebieden, voor zover deze raakvlakken hebben met de volksgezondheid of de zorg.

Contactgegevens

Telefoon (070) 340 50 60 (algemeen)
Internet https://www.raadrvs.nl (algemeen)
E-mail mail@raadrvs.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 19404
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
Zuid-Holland
Link naar meer informatie https://www.raadrvs.nl/contact

Contactpersoon/team

Secretariaat
Telefoon Woo-contactpersoon (070) 340 50 60 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.raadrvs.nl/contact (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon management@raadrvs.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Adviezen
Bereikbaarheidsgegevens
Jaarplannen en jaarverslagen zoekopdracht op werkagenda
Organisatie en werkwijze
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?