Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Economische Zaken (EZ)

Ministerie

Actief van 02-07-2024 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 05-07-2024 Op 05-07-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 05-07-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 379 89 11 (algemeen)
Internet https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken (algemeen)
Contactpagina https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier

Organisatieonderdelen (13)

Agentschappen (4)

Heeft enige zeggenschap over zelfstandige bestuursorganen (10)

Adviescolleges die bij dit ministerie horen (15)

Algemene informatie

Afkorting EZ
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden

Functies

Minister van Economische Zaken dhr. D.S. (Dirk) Bejaarts (PVV)
Plv. Secretaris-generaal mw. drs. G.M. (Gerdine) Keijzer-Baldé
Secretaris-generaal dhr. mr. A.F. (Sandor) Gaastra

Organisatiebeschrijving

Het ministerie van Economische Zaken werkt samen met zijn partners aan een innovatief én ondernemend Nederland en een sterke, weerbare economie, die iedereen kansen biedt. Ondernemers en bedrijven moeten kunnen rekenen op een stabiel en voorspelbaar ondernemersklimaat. We zoeken daarbij steeds de beste balans tussen de belangen van bedrijven, consumenten en de omgeving.

Meer informatie

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken

Identificatiecodes

KVK-nummer 52813150

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Minister (Artikel 1.2, lid 1a, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?