Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Ministerie

Actief van 14-10-2010 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 21-08-2023 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 28-12-2022) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 21-08-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 379 89 11 (algemeen)
Internet https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat (algemeen)
Contactpagina https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier

Organisatieonderdelen (12)

Agentschappen (4)

Heeft enige zeggenschap over zelfstandige bestuursorganen (11)

Adviescolleges die bij dit ministerie horen (14)

Algemene informatie

Afkorting EZK
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden

Functies

Minister van Economische Zaken en Klimaat mw. mr. drs. M.A.M. (Micky) Adriaansens (VVD)
Minister voor Klimaat en Energie dhr. drs. R.A.A. (Rob) Jetten (D66)
Staatssecretaris Mijnbouw dhr. dr. J.A. (Hans) Vijlbrief (D66)
Wnd. secretaris-generaal mw. drs. G.M. (Gerdine) Keijzer-Baldé
Wnd. Plv. secretaris-generaal dhr. drs. M.A. (Mark) Roscam Abbing

Organisatiebeschrijving

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in energie, industrie en diensten verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Identificatiecodes

KVK-nummer 52813150

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?