Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Agentschappen

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Agentschap

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 05-04-2022 Op 15-10-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 05-04-2022 doorgevoerd.
Actief van 01-07-2014 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 16169
2500 BD Den Haag
Telefoon (088) 115 80 00 (algemeen)
+31 70 214 02 14 (vanuit het buitenland)
Internet https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/ (algemeen)

Organisatieonderdelen (6)

Algemene informatie

Afkorting RVB
Relatie met ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Personeel

Aantal fte 2263
Peildatum fte 31-08-2021

Functies

Directeur mw. drs. I.C.M. (Irene) van Munster,
mw. drs. N. (Ninke) Lansink Rotgerink

Beschrijving

Het Rijksvastgoedbedrijf is hét vastgoedbedrijf van de Rijksoverheid. De absolute top en toonaangevend in vastgoedstrategie, met zware financiële expertise en excellent in de uitvoering.

De Rijksgebouwendienst, Defensie Vastgoed, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed vormen in 2014 samen hét vastgoedbedrijf van en voor het Rijk. Bij het Rijksvastgoedbedrijf is het vastgoed van het Rijk in goede handen.

Identificatiecodes

KVK-nummer 65890604

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017