Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisatieonderdelen

Directie Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges en Toetsingscommissies

Organisatieonderdeel

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 01-07-2024 Op 01-07-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 01-07-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Fentener van Vlissingenkade 1
3521 AA Utrecht
Utrecht
Postadres Postbus 14157
3508 SG Utrecht

Contactgegevens

E-mail dpbESTT@minvws.nl (algemeen)

Onderdeel van

Organisatieonderdelen (1)

Functies

Directeur mw. mr. K.Y. (Katinka) Knoop
Adjunct-directeur mw. mr. drs. L. (Linda) Korpershoek
Management-assistent mw. J.M. (Joke) van der Kooi

Organisatiebeschrijving

ESTT draagt bij aan een betere gezondheidszorg in Nederland door de onafhankelijke tuchtcolleges voor de gezondheidszorg en toetsingscommissies euthanasie te faciliteren. Dit doet ESTT door te zorgen voor juridische en administratieve dienstverlening, soepel lopende bedrijfsvoering en het geven van gevraagd en ongevraagd advies.

Aandachtsgebieden ESTT verzorgt met secretariaten en een bedrijfsbureau de ondersteuning van:

  • De 3 Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg in Amsterdam, ‘s-Hertogenbosch en Zwolle;
  • Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Haag;
  • Het Medisch Tuchtcollege BES-eilanden;
  • De 5 Regionale Toetsingscommissies Euthanasie en de Beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen en levensbeëindiging bij pasgeborenen en kinderen van 1 tot 12;
  • De tuchtcolleges bestaan uit juristen en beroepsgenoten, de toetsingscommissies uit juristen, ethici en medici.
  • De colleges en commissies hebben een eigen wettelijke grondslag in de Wet BIG en Wet Toetsing levensbeëindiging (Wtl) en in de Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen en kinderen 1–12 jaar en zijn onafhankelijk van het ministerie.
  • ESTT verzorgt ook alle benoemingen van de leden (zo’n 450 bij de tuchtcolleges en 55 bij de toetsingscommissies).

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?