Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisatieonderdelen

Directie Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges en Toetsingscommissies

Organisatieonderdeel

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 09-01-2024 Op 24-06-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 09-01-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Fentener van Vlissingenkade 1
3521 AA Utrecht
Utrecht
Postadres Postbus 14157
3508 SG Utrecht

Contactgegevens

E-mail dpbEST@minvws.nl (algemeen)

Onderdeel van

Organisatieonderdelen (1)

Functies

Directeur mw. mr. K.Y. (Katinka) Knoop
Adjunct-directeur mw. mr. drs. L. (Linda) Korpershoek
Management-assistent mw. J.M. (Joke) van der Kooi

Organisatiebeschrijving

De Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en het College van Medisch Toezicht bewaken de kwaliteit van de gezondheidszorg. Zij toetsen het handelen van zorgverleners over wie geklaagd is aan de in de wet BIG gestelde normen. De Toetsingscommissies Euthanasie en de Centrale Deskundigencommissie Late Zwangerschapsafbreking en Levensbeëindiging bij Pasgeborenen beoordelen meldingen van levensbeëindiging op basis van de wettelijke zorgvuldigheidseisen. De colleges en commissies zijn in hun primaire proces onafhankelijk van de Minister van VWS, maar vallen op bedrijfsvoeringsgebied wel onder dit ministerie. De medewerkers van de colleges en commissies zijn daarom ondergebracht in de directie ESTT, die de colleges en commissies tevens ondersteunt middels een bedrijfsbureau.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?