Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisatieonderdelen

directie Constitutionele Zaken en Wetgeving (CZW)

Organisatieonderdeel

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 02-07-2024 Op 02-07-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 02-07-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Turfmarkt 147
2511 DP DEN HAAG
Zuid-Holland
Postadres Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG

Onderdeel van

Functies

directeur mr. J Schipper-Spanninga (Hanneke)

Organisatiebeschrijving

De directie Constitutionele Zaken en Wetgeving (CZW) heeft een vooraanstaande rol in het vervaardigen van goede wetgeving, juridisch advies en constitutioneel beleid. Alle wet- en regelgeving van het ministerie wordt bij CZW opgesteld, in samenwerking met de betrokken beleidsdirecties. CZW draagt tevens zorg voor het constitutioneel beleid. Regelgeving en beleidsvoornemens van andere ministeries toetsen we aan het Statuut, de Grondwet en verdragsbepalingen met constitutionele inslag. We behandelen civielrechtelijke kwesties, geven juridisch advies en verrichten bijzondere opdrachten van de departementsleiding. Kwaliteit staat hoog in het vaandel: de ontwikkeling van het wetgevingskwaliteitsbeleid heeft onze bijzondere aandacht.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?