Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisatieonderdelen

mr. J Schipper-Spanninga (Hanneke)

Adresgegevens

Bezoekadres Turfmarkt 147
2511 DP DEN HAAG
Postadres Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG

Contactgegevens

Telefoon (070) 426 77 05 (algemeen)
E-mail Hanneke.Schipper@minbzk.nl (algemeen)

Algemene informatie

Functie directeur
Organisatieonderdeel Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Directoraat-generaal Openbaar Bestuur en Democratische Rechtsstaat - directie Constitutionele Zaken en Wetgeving (CZW)
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?