Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisatieonderdelen

directie Constitutionele Zaken en Wetgeving (CZW)

Organisatieonderdeel

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 25-07-2022 Op 25-07-2022 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 25-07-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Turfmarkt 147
2511 DP DEN HAAG
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG
Telefoon (070) 426 64 26 (algemeen)
Fax (070) 363 91 53
Internet https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties (algemeen)

Onderdeel van

Functies

directeur mr. J Schipper-Spanninga (Hanneke)

Beschrijving

De directie Constitutionele Zaken en Wetgeving (CZW) heeft een vooraanstaande rol in het vervaardigen van goede wetgeving, juridisch advies en constitutioneel beleid. Alle wet- en regelgeving van het ministerie wordt bij CZW opgesteld, in samenwerking met de betrokken beleidsdirecties. CZW draagt tevens zorg voor het constitutioneel beleid. Regelgeving en beleidsvoornemens van andere ministeries toetsen we aan het Statuut, de Grondwet en verdragsbepalingen met constitutionele inslag. We behandelen civielrechtelijke kwesties, geven juridisch advies en verrichten bijzondere opdrachten van de departementsleiding. Kwaliteit staat hoog in het vaandel: de ontwikkeling van het wetgevingskwaliteitsbeleid heeft onze bijzondere aandacht.