Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Diemen (Diemen)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 27-04-2022 Op 27-04-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 27-04-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres D.J. den Hartoglaan 1
1111 ZB DIEMEN
Provincie Noord-Holland
Postadres Postbus 191
1110 AD DIEMEN
Telefoon (020) 314 48 88 (algemeen)
Internet http://www.diemen.nl (algemeen)
E-mail info@diemen.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (10)

Algemene informatie

Oppervlakte 14,03 km2
Aantal inwoners 28121
Inwoners per km2 2004
Plaatsen binnen deze gemeente Diemen

Functies

Burgemeester Dhr. E. Boog (D66)
Fractievoorzitter Dhr. R. Poelwijk (D66),
Mw. H. Riet (GroenLinks),
Dhr. J.G.M. Sikking (Onafhankelijke Partij Diemen),
Dhr. W. Advokaat (Ons Diemen),
Dhr. P.A. Prins (Ouderenpartij Diemen),
Mw. S. Kuilman (PvdA)
Gemeentesecretaris Dhr. drs. T. Kemper
Locoburgermeester Dhr. J.D.W. Klaasse (D66)
Raadsgriffier Dhr. E.G. Bunt
Raadslid Dhr. R. Poelwijk (D66),
S.E. Muijs (D66),
Mw. A.M. de Smalen (GroenLinks),
Mw. H. Riet (GroenLinks),
Mw. O.U. Ramautarsing (D66),
Mw. Y. Yildiz-Kaya (GroenLinks),
Dhr. E. Bouwhuis (GroenLinks),
Dhr. J.G.M. Sikking (Onafhankelijke Partij Diemen),
Dhr. W. Advokaat (Ons Diemen),
Dhr. E.S. den Heijer (Ouderenpartij Diemen),
Dhr. P.A. Prins (Ouderenpartij Diemen),
A.R. van Marion (OnPD),
Dhr. F.W. Geerts (PvdA),
Mw. S. Kuilman (PvdA),
J.A.C. van Heumen (Ons Diemen),
J. de Jong (Ons Diemen),
J. Prins (Ons Diemen),
M. Veenboer (PvdA),
Dhr. J.A. Jägers (VVD),
Dhr. B. Timmer (VVD),
V.A. Voermans (VVD)
Wethouder Dhr. J.D.W. Klaasse (D66),
Dhr. M.A. Sikkes-van den Berg (GroenLinks),
Dhr. A.J.M. Scholten (PvdA)

Gemeenteraad (21 zetels)

Partij Aantal zetels
GroenLinks 4
Ons Diemen 4
VVD 3
D66 3
PvdA 3
Ouderenpartij Diemen 2
Onafhankelijke Partij Diemen 1
OnPD 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)