Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Brielle (Brielle)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 19-04-2022 Op 19-04-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 19-04-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Slagveld 36
3231 AP BRIELLE
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 101
3230 AC BRIELLE
Telefoon (0181) 47 11 11 (algemeen)
Internet http://www.brielle.nl (algemeen)
E-mail info@brielle.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (10)

Algemene informatie

Oppervlakte 31,12 km2
Aantal inwoners 17722
Inwoners per km2 569
Plaatsen binnen deze gemeente Brielle, Vierpolders, Zwartewaal

Functies

Burgemeester Dhr. drs. G.G.J. Rensen (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. J.C. Wolters (CDA),
Dhr. F.J.M. de Reus (IBGB),
Dhr. W. Smit (ONS Brielle),
Dhr. B. van Stijn (PvdA),
Mw. G.J. Witte (Vrij Voorne),
Dhr. F.J. Heijboer (VVD)
Gemeentesecretaris Mw. ing. N. van Waart
Locoburgermeester Dhr. ir. R.M. Kooi (IBGB)
Raadsgriffier Dhr. B.J. Nootenboom
Raadslid Dhr. B. van der Linden (CDA),
Dhr. H.S.A. Abrahams (CDA),
Dhr. J.C. Wolters (CDA),
Dhr. J.J. Mannetje (IBGB),
Dhr. W. Lobs (IBGB),
Mw. C.C Henzel (IBGB),
Mw. K. van der Hout (IBGB),
Dhr. F.J.M. de Reus (IBGB),
Dhr. M. Soetens (IBGB),
Mw. I.M. Dudink (ONS Brielle),
Dhr. W. Smit (ONS Brielle),
Dhr. B. van Stijn (PvdA),
Dhr. R. Vermeulen (PvdA),
Mw. G.J. Witte (Vrij Voorne),
Dhr. J. Bark (VVD),
Dhr. F.J. Heijboer (VVD),
E.A. Thiel (VVD)
Wethouder Dhr. ir. R.M. Kooi (IBGB),
Dhr. drs. L.T. van Ravenhorst (PvdA),
Dhr. A.A. Schoon (VVD)

Gemeenteraad (17 zetels)

Partij Aantal zetels
IBGB 6
VVD 3
CDA 3
ONS Brielle 2
PvdA 2
Vrij Voorne 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)