Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Brielle (Brielle)

Gemeente

Adresgegevens

Bezoekadres Slagveld 36
3231 AP BRIELLE
Zuid-Holland
Postadres Postbus 101
3230 AC BRIELLE

Contactgegevens

Telefoon (0181) 47 11 11 (algemeen)
Internet http://www.brielle.nl (algemeen)
E-mail info@brielle.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Brielle

Geografische informatie

Oppervlakte 31,12 km2
Aantal inwoners 17704
Inwoners per km2 568
Bevat plaatsen Brielle, Vierpolders, Zwartewaal

Functies

Burgemeester Dhr. drs. G.G.J. Rensen (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. J.C. Wolters (CDA),
Dhr. F.J.M. de Reus (IBGB),
Dhr. W. Smit (ONS Brielle),
Dhr. B. van Stijn (PvdA),
Mw. G.J. Witte (Vrij Voorne),
Dhr. F.J. Heijboer (VVD)
Gemeentesecretaris Mw. ing. N. van Waart
Locoburgemeester Dhr. ir. R.M. Kooi (IBGB)
Raadsgriffier Dhr. B.J. Nootenboom
Raadslid Dhr. H.S.A. Abrahams (CDA),
Dhr. B. van der Linden (CDA),
Dhr. J.C. Wolters (CDA),
Mw. C.C Henzel (IBGB),
Mw. K. van der Hout (IBGB),
Dhr. W. Lobs (IBGB),
Dhr. J.J. Mannetje (IBGB),
Dhr. F.J.M. de Reus (IBGB),
Dhr. M. Soetens (IBGB),
Mw. I.M. Dudink (ONS Brielle),
Dhr. W. Smit (ONS Brielle),
Dhr. B. van Stijn (PvdA),
Dhr. R. Vermeulen (PvdA),
Mw. G.J. Witte (Vrij Voorne),
Dhr. J. Bark (VVD),
Dhr. F.J. Heijboer (VVD),
Mw. E.A. Thiel (VVD)
Wethouder Dhr. ir. R.M. Kooi (IBGB),
Dhr. drs. L.T. van Ravenhorst (PvdA),
Dhr. A.A. Schoon (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9)

Raad (17 zetels)

Partij Aantal zetels
IBGB 6
VVD 3
CDA 3
ONS Brielle 2
PvdA 2
Vrij Voorne 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0501
KVK-nummer 51392380

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Was geldig tot 01-01-2023 CAO. Deze organisatie viel onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Was geldig tot 01-01-2023 Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Was geldig tot 01-01-2023 WNT-instelling Deze organisatie viel onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Was geldig tot 01-01-2023 Woo Deze organisatie viel onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?