Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Beuningen

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 05-04-2024 Op 05-04-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 05-04-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Van Heemstraweg 46
6641 AE Beuningen
Gelderland
Postadres Postbus 14
6640 AA Beuningen

Contactgegevens

Telefoon (024) 678 09 62 (algemeen)
Internet https://www.munitax.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.munitax.nl/allesovercontact/contactinformatie
Sociale Media Munitax (Facebook)
Munitax (X)

Algemene informatie

Citeertitel Regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Beuningen
Samenwerkingsvorm 'Regeling zonder meer'
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeente Beuningen
Archiefzorgdrager Gemeente Beuningen

Bevoegdheden

Artikel 4. De uitvoeringsorganisatie

  1. De uitvoeringsorganisatie voert met inachtneming van het overige in deze regeling bepaalde de dienstverleningsovereenkomst uit.

  2. De verantwoordelijkheid voor de organisatorische vormgeving en de hiërarchische aansturing van de uitvoeringsorganisatie, inclusief alle aangelegenheden van rechtspositionele aard, ligt bij de centrumgemeente.

  3. De bevoegdheid tot het nemen van besluiten noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst mandateren de bevoegde bestuursorganen van de gemeenten aan het hoofd van de uitvoeringsorganisatie met de mogelijkheid van ondermandaat.

  4. De bevoegde bestuursorganen van de gemeenten wijzen het hoofd van de uitvoeringsorganisatie aan als gemeenteambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel a en b van de Gemeentewet en artikel 1, tweede lid van de wet WOZ.

  5. De uitvoeringsorganisatie verricht haar werkzaamheden ter uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst vanuit de centrumgemeente.

  6. De uitvoeringsorganisatie legt tijdig rekening en verantwoording af aan het portefeuillehouderoverleg.

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2012 Gemeente Beuningen College van burgemeester en wethouders
01-01-2012 Gemeente Druten College van burgemeester en wethouders
01-01-2012 Gemeente Heumen College van burgemeester en wethouders
01-01-2012 Gemeente Wijchen College van burgemeester en wethouders
01-01-2015 Gemeente Berg en Dal College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling wordt aangegaan ter behartiging van het belang van een goede uitvoering van de taken van de gemeenten op het gebied van het heffen en invorderen van gemeentelijke rechten en belastingen en de uitvoering van de Wet WOZ.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?