Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Heemstede (Heemstede)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 28-01-2023 Op 28-01-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 28-01-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
2101 HA HEEMSTEDE
Noord-Holland
Postadres Postbus 352
2100 AJ HEEMSTEDE

Contactgegevens

Telefoon 14 023 (algemeen)
Internet http://www.heemstede.nl (algemeen)
E-mail gemeente@heemstede.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Heemstede

Geografische informatie

Oppervlakte 9,64 km2
Aantal inwoners 27557
Inwoners per km2 2858
Bevat plaatsen Heemstede

Functies

Burgemeester Mw. mr. A.C. Nienhuis (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. O.J. Boeder (CDA),
Dhr. A.P.A.F. Rocourt (D66),
Mw. T.J.G. van der Heijden (GroenLinks),
Dhr. A.J.W.M. Verhagen (HBB),
Mw. R. Pameijer (PvdA),
Dhr. J.J. Wulfers (VVD)
Gemeentesecretaris Mw. H. de Vos
Locoburgemeester Mw. dr. A.M.C.E. Stam (VVD)
Raadsgriffier Dhr. E.G. Bunt
Raadslid Dhr. O.J. Boeder (CDA),
Dhr. S. van der Weijden (CDA),
Mw. M. Derks (D66),
Dhr. P.P.M. Nielen (D66),
Dhr. A.P.A.F. Rocourt (D66),
Dhr. T.J. Zwijnenburg (D66),
Mw. M.C. 't Hart (GroenLinks),
Mw. T.J.G. van der Heijden (GroenLinks),
Dhr. P. Zoetemeijer (GroenLinks),
Mw. A.M. Apswoude (HBB),
Dhr. J.J. Duinker (HBB),
Mw. A.P. van der Have (HBB),
Mw. E. Post- van Zon (HBB),
Dhr. A.J.W.M. Verhagen (HBB),
Mw. R. Pameijer (PvdA),
Dhr. C. Vidal Queta (PvdA),
Dhr. R.M.F. Ates (VVD),
Mw. L. Bakhshyan (VVD),
Dhr. J.M. Boudewijn (VVD),
Mw. V.M. Storm van 's Gravesande-Penn (VVD),
Dhr. J.J. Wulfers (VVD)
Wethouder Mw. drs. S.A. De Wit-Van der Linden (CDA),
Mw. drs. A.H.A. Grummel (D66),
Dhr. drs. S.A. Meerhoff (PvdA),
Mw. dr. A.M.C.E. Stam (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Raad (21 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 5
HBB 5
D66 4
GroenLinks 3
CDA 2
PvdA 2

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0397
KVK-nummer 34381346

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid