Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard

Gemeenschappelijke regeling

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard
Archiefzorgdrager Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard

Bevoegdheden

Artikel 5 Verdeling bevoegdheden

  1. De deelnemers dragen geen bevoegdheden over aan de bedrijfsvoerings-organisatie.

  2. De deelnemers zorgen voor de vaststelling van toereikende mandaten, volmachten en machtigingen die de bedrijfsvoeringsorganisatie nodig heeft voor de uitoefening van zijn taken. Het bestuur houdt hier een register van bij.

  3. Alle bevoegdheden die bij of krachtens enige wet van toepassing zijn op de bedrijfsvoeringsorganisatie komen toe aan het bestuur.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2017 Gemeente Maasdriel College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Zaltbommel College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling is getroffen voor gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers in het kader van de uitvoering van hun bedrijfsvoeringstaken. De doelstelling is om gezamenlijke voordelen te realiseren door:

-de kwaliteit te verhogen;

-de kwetsbaarheid te verminderen;

-kosten te beheersen en, zo mogelijk, te verlagen.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard
Afkorting BVEB
Datum van oprichting 01-01-2017

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.