Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling archeologie Midden-Delfland

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 17-03-2004 t/m heden

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 10-09-2021 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 10-09-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 10-09-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Kluizenaarsbocht 7
2614 GT Delft
Zuid-Holland
Postadres Postbus 78
2600 ME Delft

Contactgegevens

Telefoon 14 015 (gemeente Delft)
Internet https://erfgoeddelft.nl (algemeen)
E-mail onserfgoed@delft.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling archeologie Midden-Delfland
Samenwerkingsvorm 'Regeling zonder meer'
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeente Delft

Bevoegdheden

Artikel 2 Taken van de deelnemers

 1. Het gemeentebestuur van Midden-Delfland draagt zorg voor het navolgende:

  1. benoeming van de archeoloog van Delft tot archeoloog van Midden-Delfland;

  2. het voorzien in de mogelijkheid van een depot, waarin de vondsten die voortkomen uit opgravingen kunnen worden ondergebracht.

 2. Het gemeentebestuur van Delft draagt zorg voor het navolgende:

  1. de mogelijkheid dat de archeoloog van Delft in voldoende mate archeologische werkzaamheden kan verrichten voor de gemeente Midden-Delfland;

  2. de archeoloog zal voor de duur van gemiddeld 30 dagen per jaar de volgende taken op archeologisch gebied voor de gemeente Midden-Delfland vervullen:

Beleidstaken

 • Het inventariseren van archeologische terreinen binnen de gemeente Midden-Delfland.

 • Het samenstellen van een lijst van beschermde (gemeentelijke) archeologische monumenten en archeologische meldingsgebieden voor de gemeente Midden-Delfland.

 • Het zoveel mogelijk in de bodem behouden van belangrijke archeologische resten en/of ter plaatse op enerlei wijze doen markeren van gevonden constructies.

 • Het adviseren van burgemeester en wethouders inzake archeologische waarden en objecten binnen de gemeente Midden-Delfland.

 • Het melden van nieuwe vondsten en opgravingen aan Archis, het centrale archief van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (artikel 41 Monumentenwet 1988).

Documentatie

 • Het documenteren van archeologische vindplaatsen, vondsten en structuren binnen de gemeente Midden-Delfland.

 • Het toegankelijk maken, bewerken en in goede staat houden van het archeologisch documentatiearchief.

 • Het toegankelijk maken, bewerken en in goede staat houden van het gemeentelijk depot voor archeologische vondsten.

Voorlichting, educatie en publiciteit

 • Het geven van voorlichting aan gemeentelijke diensten, pers, burgerij, scholen, oudheidkundige verenigingen, historici en collega-archeologen betreffende archeologische zaken van de gemeente Midden-Delfland.

 • Het houden van voordrachten, excursies en rondleidingen inzake archeologische onderwerpen betreffende de gemeente Midden-Delfland.

 • Het begeleiden van de in Midden-Delfland op archeologisch terrein actieve oudheidkundige verenigingen.

 • Het begeleiden van exposities betreffende archeologische zaken van de gemeente Midden-Delfland.

c. het kunnen voorzien in depotruimte, indien de gemeente Midden-Delfland daarin zelf niet of onvoldoende blijkt te kunnen voorzien.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
17-03-2004 Gemeente Delft Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
17-03-2004 Gemeente Midden-Delfland Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

De Gemeenschappelijke regeling heeft tot doel samenwerking tussen de gemeenten Midden-Delfland en Delft op het punt van archeologie van de gemeente Midden-Delfland.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?