Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-IJssel

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Albert Schweitzerlaan 31
7334 DZ Apeldoorn
Provincie Gelderland
Postadres Postbus 51
7300 AB Apeldoorn
Telefoon (088) 443 30 00 (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-IJssel
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Gemeentelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland
Archiefzorgdrager Gemeentelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Bevoegdheden

Bevoegdheden Artikel 6

  1. Ten behoeve van de uitvoering van de in artikel 5 genoemde taken komen aan de bestuursorganen van de GGD de daarop betrekking hebbende gemeentelijke bevoegdheden toe, zoals deze voortvloeien uit de Wet publieke gezondheid, de Wet op het bevolkingsonderzoek en de Wet op de lijkbezorging.

  2. De in artikel 27, derde lid, bedoelde leidinggevende van de GGD is toezichthouder in de zin van artikel 61, eerste lid, Wet kinderopvang. Aan deze leidinggevende komen de toezichthoudende bevoegdheden als bedoeld in de Wet kinderopvang toe.

Deelnemende organisaties (21)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
31-12-2004 Gemeente Aalten College van burgemeester en wethouders
31-12-2004 Gemeente Apeldoorn College van burgemeester en wethouders
31-12-2004 Gemeente Brummen College van burgemeester en wethouders
31-12-2004 Gemeente Doetinchem College van burgemeester en wethouders
31-12-2004 Gemeente Epe College van burgemeester en wethouders
31-12-2004 Gemeente Lochem College van burgemeester en wethouders
31-12-2004 Gemeente Voorst College van burgemeester en wethouders
31-12-2004 Gemeente Winterswijk College van burgemeester en wethouders
31-12-2004 Gemeente Zutphen College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Berkelland College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Bronckhorst College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Montferland College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Oost Gelre College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Oude IJsselstreek College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Elburg College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Ermelo College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Harderwijk College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Nunspeet College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Oldebroek College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Putten College van burgemeester en wethouders
01-01-2011 Gemeente Heerde College van burgemeester en wethouders

Doel

De GGD heeft tot doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg, zulks met inachtneming van hetgeen in deze regeling nader is bepaald met betrekking tot de taken en bevoegdheden van de GGD.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Gemeentelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland
Alternatieve naam GGD Noord- en Oost-Gelderland
Afkorting GGD NOG
Datum van oprichting 31-12-2004
Bezoekadres Hoofdkantoor
Rijksstraatweg 65
7231 AC Warnsveld
Postadres Postbus 3
7200 AA Zutphen
Telefoon (088) 443 30 00 (algemeen)
Internet https://www.ggdnog.nl (algemeen)
E-mail ggd@ggdnog.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (4)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.