Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 2016

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 02-02-2024 Op 19-02-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 02-02-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Hoofdkantoor
Rijksstraatweg 65
7231 AC Warnsveld
GLD
Postadres Postbus 3
7200 AA Zutphen
GLD

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 2016
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Gemeentelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland
Archiefzorgdrager Gemeentelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland
Beleidsterreinen openbare orde en veiligheid | veiligheid,
organisatie en bedrijfsvoering,
zorg en gezondheid,
zorg en gezondheid | gezondheidsrisico's,
zorg en gezondheid | ziekten en behandelingen

Bevoegdheden

Artikel 5 Bevoegdheden

  1. Ter uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 4, eerste en tweede lid, dragen de colleges hun bevoegdheden, genoemd in de wetten genoemd in artikel 4, eerste en tweede lid, over aan het bestuur van de GGD.

  2. Onderdeel van een verzoek als bedoeld in artikel 4, derde lid, en een besluit als bedoeld in artikel 4, achtste lid, is de wijziging in de overgedragen bevoegdheden voor de taken die de gemeente niet meer door de GGD wil laten uitvoeren. De regeling hoeft hiervoor niet te worden gewijzigd.

  3. Ten behoeve van de taken, bedoeld in artikel 4, negende lid, kan overdracht van bevoegdheden plaatsvinden op voorstel van het betreffende college, zonder dat hiervoor de regeling hoeft te worden gewijzigd.

  4. De directeur is toezichthouder in de zin van artikel 1.61, eerste lid, en artikel 2.19, eerste lid, Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Aan de directeur komen de bevoegdheden als toezichthouder toe, genoemd in de Algemene wet bestuursrecht en de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

  5. Het algemeen bestuur is bevoegd tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, als bedoeld in artikel 31a van de wet.

  6. Het algemeen bestuur neemt het besluit, bedoeld in het vijfde lid, met een meerderheid van ten minste twee derde van de leden van het algemeen bestuur die samen ten minste twee derde van het aantal in het algemeen bestuur uit te brengen stemmen vertegenwoordigen.

Deelnemende organisaties (22)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
31-12-2004 Gemeente Aalten College van burgemeester en wethouders
31-12-2004 Gemeente Apeldoorn College van burgemeester en wethouders
31-12-2004 Gemeente Brummen College van burgemeester en wethouders
31-12-2004 Gemeente Doetinchem College van burgemeester en wethouders
31-12-2004 Gemeente Epe College van burgemeester en wethouders
31-12-2004 Gemeente Lochem College van burgemeester en wethouders
31-12-2004 Gemeente Voorst College van burgemeester en wethouders
31-12-2004 Gemeente Winterswijk College van burgemeester en wethouders
31-12-2004 Gemeente Zutphen College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Berkelland College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Bronckhorst College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Montferland College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Oost Gelre College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Oude IJsselstreek College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Elburg College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Ermelo College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Harderwijk College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Nunspeet College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Oldebroek College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Putten College van burgemeester en wethouders
01-01-2011 Gemeente Heerde College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Hattem College van burgemeester en wethouders

Doel

Missie: GGD Noord- en Oost-Gelderland is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten. Zij bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de inwoners.

Toelichting: • De GGD signaleert gezondheidsproblemen en -risico's, adviseert over oplossingen en coördineert de uitvoering ervan. Wanneer dat gewenst is, voert hij zelf ook uit. • De GGD is oog en oor voor het openbaar bestuur. • De GGD richt zich in de eerste plaats op preventie. • De GGD doet zijn werk professioneel en betrokken, met veel oog voor de mensen met de grootste gezondheidsrisico's. • De GGD werkt intern nauw samen en zet zich in voor een goede samenwerking met externe partners. • De GGD stelt zich zo objectief mogelijk op. • De GGD verricht zijn taken op grond van de wet of op verzoek van gemeenten, het rijk of anderen. • De GGD streeft effectiviteit en doelmatigheid na. • De werkzaamheden van de GGD sluiten altijd aan bij de kennis en competenties waarover hij beschikt. De taken van de GGD zijn: • Jeugdgezondheidszorg (4 - 19 jarigen) • Infectieziektebestrijding • Vaccinaties • Medische milieukunde • Maatschappelijke Zorg • Beleidsadvisering • Epidemiologie • Gezondheidsbevordering • Bevolkingsonderzoeken • Forensische zorg

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Gemeentelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland
Alternatieve naam GGD Noord- en Oost-Gelderland
Afkorting GGD NOG
Datum van oprichting 31-12-2004
Telefoon (088) 443 30 00 (algemeen)
Internet https://www.ggdnog.nl (algemeen)
E-mail ggd@ggdnog.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.ggdnog.nl/contact
Sociale Media GGD NOG op Facebook (Facebook)
GGD NOG op Twitter (X)
GGD NOG op Linkedin (LinkedIn)
GGD NOG op Instagram (Instagram)
GGD NOG op YouTube (YouTube)

Wijzigingsgeschiedenis (4)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?