Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling betreffende het Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving RWA te Amersfoort

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-10-2016 t/m heden

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 09-04-2020 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 09-04-2020) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 09-04-2020 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Uraniumweg 15
3812 RJ Amersfoort
Postadres Postbus 304
3800 AH Amersfoort

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling RWA
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Regionaal Sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving RWA
Archiefzorgdrager Regionaal Sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving RWA

Bevoegdheden

Artikel 4 Taken bedrijfsvoeringsorganisatie

  1. De bedrijfsvoeringsorganisatie heeft tot taak:

    – Het (doen) uitvoeren van de wet binnen het werkgebied;

    – Het adviseren van de gemeenten inzake de sociale werkvoorziening en de daarmee verband houdende vraagstukken.

  2. Ter uitvoering van de in lid 1 genoemde taken dragen de colleges van burgemeester en wethouders al hun bevoegdheden en verplichtingen uit de wet over aan de bedrijfsvoeringsorganisatie, met uitzondering van de artikelen 8, 9, 13, vierde lid en 14, eerste lid uit de wet, met dien verstande dat het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie in de plaats treedt van de colleges van burgemeester en wethouders.

Deelnemende organisaties (6)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-12-2009 Gemeente Amersfoort College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-12-2009 Gemeente Baarn College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-12-2009 Gemeente Bunschoten College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-12-2009 Gemeente Leusden College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-12-2009 Gemeente Soest College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-12-2009 Gemeente Woudenberg College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

De doelstelling van de regeling is het behartigen van de belangen van de gemeenten op het terrein van de sociale werkvoorziening en meer in het bijzonder het behartigen van een evenwichtige ontwikkeling van de voorziening in de vraag naar aangepaste werkgelegenheid binnen het werkgebied.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (4)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Regionaal Sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving RWA
Alternatieve naam RWA
Afkorting RWA
Datum van oprichting 01-12-2009
Telefoon (033) 422 49 00 (algemeen)
Internet https://www.amfors.nl (algemeen)
E-mail info@amfors.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?