Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Cure

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 21-03-2023 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 26-08-2020) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 21-03-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Achtseweg Noord 45
5651 GG Eindhoven
Noord-Brabant
Postadres Postbus 7195
5605 JD Eindhoven

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Cure
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Gemeenschappelijke regeling Cure

Bevoegdheden

Artikel 5. Overdracht van bevoegdheden.

  1. Door het aangaan van c.q. het toetreden tot de regeling dragen de deelnemende gemeenten de bevoegdheden uit de uitvoerende sfeer, die nodig zijn voor het vervullen van de in het vorige artikel genoemde taken, aan de gemeenschappelijke regeling over. Daartoe wordt in ieder geval gerekend de bevoegdheid tot inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in de artikelen 10.21, lid 1 en 10.22, lid 1 van de Wet milieubeheer.

  2. Tot de zorg en de uitvoerende taken bedoeld in het eerste lid en in artikel 4 van deze regeling worden niet gerekend: het gebruik van bevoegdheden tot het geven van algemene regels, zoals het opleggen van heffingen en het uitoefenen van toezicht en het gebruik van bestuursrechtelijke maatregelen ter handhaving van wettelijke bepalingen.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2013 Gemeente Eindhoven College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Geldrop-Mierlo College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Valkenswaard College van burgemeester en wethouders

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Gemeenschappelijke regeling Cure
Datum van oprichting 01-01-2013
Telefoon (040) 250 01 30 (algemeen)
Internet http://www.cure-afvalbeheer.nl (algemeen)
E-mail klantenservice@cure-afvalbeheer.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.cure-afvalbeheer.nl/klantenservice/
Sociale Media Cure Afvalbeheer (Facebook)
Cure Afvalbeheer (Instagram)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?