Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Valkenswaard (Valkenswaard)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 22-02-2024 Op 22-02-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 22-02-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres De Hofnar 15
5554 DA VALKENSWAARD
Noord-Brabant
Postadres Postbus 10100
5550 GA VALKENSWAARD

Contactgegevens

Telefoon (040) 208 34 44 (algemeen)
Internet http://www.valkenswaard.nl (algemeen)
E-mail gemeente@valkenswaard.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Valkenswaard

Geografische informatie

Oppervlakte 56,47 km2
Aantal inwoners 31527
Inwoners per km2 558
Bevat plaatsen Valkenswaard

Functies

Burgemeester Dhr. drs. A.B.A.M. Ederveen (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. R.K.B. Doddema (CDA),
Dhr. P. van Rijswijk (D66),
Mw. S.D.M. van den Berg (H&G),
Dhr. H.J.A. Jonkers (PvdA),
Dhr. F.J.H.M. Emmerik (Samen voor Valkenswaard),
Dhr. P.C.N.M. van Steensel (Valkenswaard Lokaal),
Dhr. J. Kerkhoff (Vitaal Valkenswaard),
Dhr. J.J.E. Beerens (VOTE),
Dhr. P.H.M. van Hout (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. drs. W.J.S.A. Weeterings MBA
Locoburgemeester Dhr. T.P.T.H. Geldens (H&G)
Raadsgriffier Mw. drs. C. Miedema
Raadslid Dhr. R.K.B. Doddema (CDA),
Dhr. E.J.F.M. Kerssemakers (CDA),
Dhr. P. van Rijswijk (D66),
Mw. S.D.M. van den Berg (H&G),
Dhr. A.W.C.B. van Daal (H&G),
Mw. B.M.J.C. Hemels (H&G),
Dhr. J.B.W.M. Peters (H&G),
Dhr. P.H.A.M. Plompen (H&G),
Dhr. W.A. Verhoeven (H&G),
Dhr. R.N. de Bats (PvdA),
Dhr. H.J.A. Jonkers (PvdA),
Dhr. J.A.W.P. Weyers (PvdA),
Dhr. F.J.H.M. Emmerik (Samen voor Valkenswaard),
Mw. E.C.W. Nissen-van de Ven (Samen voor Valkenswaard),
Mw. G.H.M. van Asten-Velter (Valkenswaard Lokaal),
Mw. M.Th.C. Maas-Jacobs (Valkenswaard Lokaal),
Dhr. P.C.N.M. van Steensel (Valkenswaard Lokaal),
Dhr. J. Kerkhoff (Vitaal Valkenswaard),
Dhr. J.J.E. Beerens (VOTE),
Dhr. R.A.M. Coolen (VOTE),
Dhr. B.A.J.F. van Gorp (VOTE),
Mw. S. Tempelaars (VOTE),
Dhr. P.H.M. van Hout (VVD)
Wethouder Dhr. B.F.B.J. Bots (H&G),
Dhr. T.P.T.H. Geldens (H&G),
Mw. M.H. Theus (PvdA),
Dhr. R.A.J. Pijnenburg (VOTE)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9)

Raad (23 zetels)

Partij Aantal zetels
H&G 6
VOTE 4
PvdA 3
Valkenswaard Lokaal 3
Samen voor Valkenswaard 2
CDA 2
Vitaal Valkenswaard 1
D66 1
VVD 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0858
KVK-nummer 17272342

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?