Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 24-08-2023 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 22-05-2023) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 24-08-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Clausplein 10
5611 XP Eindhoven
Postadres Postbus 8684
5605 KR Eindhoven

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder GGD Brabant-Zuidoost
Archiefzorgdrager GGD Brabant-Zuidoost

Bevoegdheden

  1. Het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur hebben uitsluitend verordenende en regelgevende bevoegdheden met betrekking tot de aangelegenheden die de bedrijfsvoering van het openbaar lichaam betreffen.

  2. Het Algemeen Bestuur respectievelijk het Dagelijks Bestuur kunnen afzonderlijk of te samen, ieder voor zover zij bevoegd zijn, een gemeenschappelijke regeling treffen ter behartiging van een of meer bepaalde belangen van het openbaar lichaam.

  3. Het Algemeen Bestuur is bevoegd te besluiten tot de oprichting van of deelname in stichtingen, maatschappen, vennootschappen en coöperaties en verenigingen, dan wel de ontbinding daarvan of beëindiging van deelneming daaraan op voorwaarde dat de raden van de deelnemende gemeenten vooraf in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen met betrekking tot het voorgenomen besluit aan het Algemeen Bestuur kenbaar te maken.

  4. Het Dagelijks Bestuur is bevoegd met een of meer colleges van al dan niet deelnemende gemeenten of met bestuursorganen van andere openbare lichamen samenwerkingsovereenkomsten te sluiten met betrekking tot ondersteunende dienstverlening voor taken waarmee het openbaar lichaam belast is.

  5. Voor zover nodig worden de collegebevoegdheden betreffende uitvoering van de taken als bedoeld in artikel 4, eerste lid onder a tot en met d, en het tweede lid, onder verantwoordelijkheid van de colleges opgedragen aan het Dagelijks Bestuur van het openbaar lichaam op basis van een door elk college afzonderlijk vast te stellen extern mandaatbesluit.

  6. De colleges dragen met hun bevoegdheden die horen bij het uitvoeren van de taken als bedoeld in artikel 4 lid 1, sub e, alsmede alle voorbereidings- en uitvoeringshandelingen die daarmee gepaard gaan, met het vaststellen van de 3e wijziging van de gemeenschappelijke regeling, over aan het Dagelijks Bestuur(delegatie).

Deelnemende organisaties (21)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2006 Gemeente Asten College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Bergeijk College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Best College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Bladel College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Cranendonck College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Deurne College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Eersel College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Eindhoven College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Geldrop-Mierlo College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Gemert-Bakel College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Heeze-Leende College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Helmond College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Laarbeek College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Oirschot College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Reusel-De Mierden College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Someren College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Son en Breugel College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Valkenswaard College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Veldhoven College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Waalre College van burgemeester en wethouders

Doel

De GGD heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de publieke gezondheidszorg en de Ambulancezorg, alsmede aan de bestrijding van onwettig schoolverzuim.

Grondslagen (2)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan GGD Brabant-Zuidoost
Datum van oprichting 01-01-2006
Telefoon (088) 003 11 00 (algemeen)
Internet https://www.ggdbzo.nl (algemeen)
E-mail info@ggdbzo.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?