Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Cranendonck (Cranendonck)

Gemeente

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 03-09-2022 Op 03-09-2022 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 03-09-2022 doorgevoerd.
Actief van 28-01-1998 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Capucijnerplein 1
6021 CA BUDEL
Provincie Noord-Brabant
Postadres Postbus 2090
6020 AB BUDEL
Telefoon (0495) 43 12 22 (algemeen)
Internet http://www.cranendonck.nl (algemeen)
E-mail info@cranendonck.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Cranendonck

Geografische informatie

Oppervlakte 78,14 km2
Aantal inwoners 20669
Inwoners per km2 264
Bevat plaatsen Budel, Budel-Dorplein, Budel-Schoot, Gastel, Maarheeze, Soerendonk

Functies

Burgemeester Dhr. F.A.P. van Kessel (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. P.E.H.J. Coenegracht (CDA),
Dhr. K.B.E. van Laarhoven (Cranendonck Actief!),
Dhr. C.M.P.M. van Rooij (ELAN),
Dhr. B.H.P. Kraaijvanger (Pro6),
Dhr. J.J.M. Drieman (VVD)
Gemeentesecretaris Mw. E.W.B.M. Jacobs
Locoburgemeester Dhr. drs. K.J.P.A. Boonen (Cranendonck Actief!)
Raadsgriffier Dhr. mr. P.J.F. Bemelmans
Raadslid Dhr. P.B. Beelen (CDA),
Dhr. W. Boelens (CDA),
Dhr. P.E.H.J. Coenegracht (CDA),
Mw. J.C.F. Gimblett (CDA),
Dhr. M.J.W. Peeters (CDA),
Dhr. K.B.E. van Laarhoven (Cranendonck Actief!),
Dhr. D. Morgan (Cranendonck Actief!),
Dhr. A.A.H. Oud (Cranendonck Actief!),
Dhr. ing. P.J. Beerten (ELAN),
Dhr. M.F. Beliën (ELAN),
Dhr. G.F. Rijkers (ELAN),
Dhr. C.M.P.M. van Rooij (ELAN),
Dhr. F.W.P. Strik (ELAN),
Mw. I.M.D. Thijssen (ELAN),
Dhr. J.L.J. Umans (ELAN),
Mw. A.M.W. van de Burgt-Briels (Pro6),
Dhr. B.H.P. Kraaijvanger (Pro6),
Dhr. J.J.M. Drieman (VVD),
Dhr. W.A.J. Swinkels (VVD)
Wethouder Dhr. drs. K.J.P.A. Boonen (Cranendonck Actief!),
Dhr. H. Driessen (ELAN),
Dhr. M. Lemmen (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Raad (19 zetels)

Partij Aantal zetels
ELAN 7
CDA 5
Cranendonck Actief! 3
Pro6 2
VVD 2

Identificatiecodes

Organisatiecode gm1706
KVK-nummer 17282376

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid