Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Oirschot (Oirschot)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 20-09-2023 Op 20-09-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 20-09-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Deken Frankenstraat 3
5688 AK OIRSCHOT
Noord-Brabant
Postadres Postbus 11
5688 ZG OIRSCHOT

Contactgegevens

Telefoon (0499) 58 33 33 (algemeen)
Internet http://www.oirschot.nl (algemeen)
E-mail info@oirschot.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Oirschot

Geografische informatie

Oppervlakte 102,14 km2
Aantal inwoners 19217
Inwoners per km2 188
Bevat plaatsen Oirschot, Oost West en Middelbeers

Functies

Burgemeester Mw. mr. J.C.R. Keijzers-Verschelling (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. A.A.A. Peeters (CDA),
Mw. M. Wemelsfelder (D66),
Dhr. P.T. van den Biggelaar (De Gewone Man),
Mw. P.A.M. Claassen-Kolsters (Dorpsvisie),
Dhr. P.W.J. van Loon (Sociaal Progressief Oirschot),
Mw. C.C.A.M. Leermakers (VVD)
Gemeentesecretaris Mw. S.B.E. Willems-van Ulden
Locoburgemeester Dhr. A.W.H. van Beek (De Gewone Man)
Raadsgriffier Mw. M. Mesdag-Blom (Pro3)
Raadslid Dhr. A. van Holstein (CDA),
Mw. L. Maaref (CDA),
Dhr. A.A.A. Peeters (CDA),
W.H.J. Verhoeven (CDA),
Mw. M. Wemelsfelder (D66),
Dhr. P.T. van den Biggelaar (De Gewone Man),
Dhr. D.P.M. Goutziers (De Gewone Man),
Dhr. H. de Leest (De Gewone Man),
Dhr. J.A.M. Pijnenburg (De Gewone Man),
Dhr. K. Timmermans (De Gewone Man),
Mw. P.A.M. Claassen-Kolsters (Dorpsvisie),
Mw. K.P. Martens-Willems (Dorpsvisie),
Dhr. J.H.T.M. van de Ven (Dorpsvisie),
Mw. T.A.G.M. Cichy-van Gessel (Sociaal Progressief Oirschot),
Dhr. P.W.J. van Loon (Sociaal Progressief Oirschot),
Mw. C.C.A.M. Leermakers (VVD),
J.C.A.M. van de Loo (VVD)
Wethouder Dhr. J.A.M. van de Ven (CDA),
Dhr. A.W.H. van Beek (De Gewone Man),
Mw. C.H.M. van Overdijk (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Raad (17 zetels)

Partij Aantal zetels
De Gewone Man 5
CDA 4
Dorpsvisie 3
Sociaal Progressief Oirschot 2
VVD 2
D66 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0823
KVK-nummer 17285344

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?