Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2015

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 08-02-2017 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 16-09-2020 Op 06-03-2024 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 16-09-2020 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Wal 28
5611 GG Eindhoven
Postadres Postbus 8035
5601 KA Eindhoven

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Archiefzorgdrager Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Bevoegdheden

Artikel 3 van de Gemeenschappelijke Regeling: Bevoegdheden

  1. Het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur hebben verordenende en regelgevende bevoegdheden met betrekking tot de aangelegenheden die de bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst betreffen.

  2. Het Algemeen bestuur respectievelijk het Dagelijks bestuur kunnen afzonderlijk of tezamen, ieder voor zover zij bevoegd zijn, een gemeenschappelijke regeling treffen ter behartiging van een of meer bepaalde belangen van het openbaar lichaam.

  3. Het Algemeen Bestuur is bevoegd met het oog op het in artikel 2 benoemd belang en na verkregen toestemming van de raden en Provinciale Staten tot het vaststellen of wijzigen van een Gemeenschappelijke Regeling tussen de Omgevingsdienst en andere openbare lichamen, alsmede tot het toetreden tot en het uittreden uit een dergelijke regeling.

  4. Het Algemeen Bestuur is bevoegd te besluiten tot de oprichting van of deelname in stichtingen, maatschappen, vennootschappen en coöperaties en verenigingen, dan wel de ontbinding daarvan of beëindiging van deelneming daaraan op voorwaarde dat de raden en Provinciale Staten vooraf in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen met betrekking tot het voorgenomen besluit aan het Algemeen Bestuur kenbaar te maken.

  5. Het Dagelijks Bestuur is bevoegd met Gedeputeerde Staten en met de colleges van één of meer al dan niet deelnemende gemeenten samenwerkingsovereenkomsten te sluiten met betrekking tot ondersteunende dienstverlening door Gedeputeerde Staten en de colleges voor taken waarmee de Omgevingsdienst belast is.

  6. Het Dagelijks Bestuur kan enkel op basis van de door de heffingsambtenaren van de deelnemers verleende externe mandaten leges innen voor het op aanvraag door de Omgevingsdienst leveren van diensten en het uitvoeren van taken voor derden. De leges wordt vastgesteld op basis van de door iedere deelnemer gehanteerde norm. De leges komen ten goede aan de betrokken deelnemer.

Deelnemende organisaties (22)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2013 Gemeente Asten College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2013 Gemeente Bergeijk College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2013 Gemeente Best College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2013 Gemeente Bladel College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2013 Gemeente Cranendonck College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2013 Gemeente Deurne College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2013 Gemeente Eersel College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2013 Gemeente Eindhoven College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2013 Gemeente Geldrop-Mierlo College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2013 Gemeente Gemert-Bakel College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2013 Gemeente Heeze-Leende College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2013 Gemeente Helmond College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2013 Gemeente Laarbeek College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2013 Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2013 Gemeente Oirschot College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2013 Gemeente Reusel-De Mierden College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2013 Gemeente Someren College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2013 Gemeente Son en Breugel College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2013 Gemeente Valkenswaard College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2013 Gemeente Veldhoven College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2013 Gemeente Waalre College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2013 Provincie Noord-Brabant Gedeputeerde staten,
Provinciale staten

Doel

De Omgevingsdienst is ingesteld om ten behoeve van de deelnemers taken uit te voeren op het gebied van het omgevingsrecht en daarmee als uitvoeringsdienst van het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage te leveren aan het realiseren en borgen van de door de verantwoordelijke overheden in de regio Zuidoost-Brabant aangegeven kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (4)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Afkorting ODZOB
Datum van oprichting 01-01-2013
Telefoon (088) 369 03 69 (algemeen)
Internet https://www.odzob.nl (algemeen)
E-mail info@odzob.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?