Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling park Lingezegen

Gemeenschappelijke regeling

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Park Lingezegen
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Parkorganisatie
Archiefzorgdrager Parkorganisatie

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-12-2010 Gemeente Arnhem College van burgemeester en wethouders
01-12-2010 Gemeente Lingewaard College van burgemeester en wethouders
01-12-2010 Gemeente Overbetuwe College van burgemeester en wethouders
01-12-2010 Rivierenland Dagelijks bestuur
01-08-2014 Gemeente Nijmegen College van burgemeester en wethouders

Doel

De Parkorganisatie heeft tot doel de realisatie en coördinatie van het beheer van Park Lingezegen op basis van het Masterplan en het Uitvoeringsprogramma.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Parkorganisatie
Datum van oprichting 01-12-2010

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.