Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling park Lingezegen

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 12-03-2021 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 21-11-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 29-11-2022) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 21-11-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Projectbureau Park Lingezegen
De Park 10
6661 NW Elst
Gelderland
Postadres De Park 10
6661 NW Elst

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Park Lingezegen
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Parkorganisatie
Archiefzorgdrager Parkorganisatie

Deelnemende organisaties (4)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-12-2010 Gemeente Arnhem College van burgemeester en wethouders
01-12-2010 Gemeente Lingewaard College van burgemeester en wethouders
01-12-2010 Gemeente Overbetuwe College van burgemeester en wethouders
01-08-2014 Gemeente Nijmegen College van burgemeester en wethouders

Doel

De Parkorganisatie heeft tot doel de realisatie en coördinatie van het beheer van Park Lingezegen op basis van het Beheerplan Park Lingezegen en het Masterplan én het exploiteren van natuurgronden en een evenemententerrein en het stimuleren van doorontwikkeling in het Park.

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Parkorganisatie
Datum van oprichting 01-12-2010
Telefoon (088) 010 93 33 (algemeen)
Internet https://parklingezegen.nl (algemeen)
E-mail info@parklingezegen.nl (algemeen)
Contactpagina https://parklingezegen.nl/contact/

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?