Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Westrom

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 21-03-2022 Op 09-01-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 21-03-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres De Hanze 1
6041 PA Roermond
Postadres Postbus 1117
6040 KC Roermond

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Westrom
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Westrom

Bevoegdheden

Artikel 4 Bevoegdheden

  1. Ter uitvoering van de taken als genoemd in artikel 3 lid 1 sub a dragen de colleges hierbij middels delegatie hun wettelijke bevoegdheden en verplichtingen volledig over.

  2. Ter uitvoering van de taken als genoemd in artikel 3 lid 1 sub b en c verstrekken de colleges opdrachten aan Westrom.

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2001 Gemeente Roermond College van burgemeester en wethouders
01-01-2003 Gemeente Echt-Susteren College van burgemeester en wethouders
01-01-2003 Gemeente Roerdalen College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Leudal College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Maasgouw College van burgemeester en wethouders

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (5)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Westrom
Datum van oprichting 01-01-2001
Telefoon (0475) 38 98 98 (algemeen)
Internet https://www.westrom.nl/ (algemeen)
https://www.westrom.nl/contact/contactformulier (contactformulier)
E-mail westrom@westrom.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.westrom.nl/contact

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?