Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB)

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 02-04-2024 Op 03-07-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 02-04-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Nijverheidsweg 22
2215 MH Voorhout
Postadres Postbus 43
2215 ZG Voorhout

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin en Bollenstreek (GR KDB)
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek
Archiefzorgdrager Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek

Bevoegdheden

  1. Teneinde de belangen, genoemd in artikel 4, te kunnen verwezenlijken, zijn de bevoegdheden van de colleges, ieder voor zover zij deelnemen aan de samenwerkingsmodules, uit de Wet sociale werkvoorziening, alsmede uit de Participatiewet, voor zover deze betrekking hebben op de arbeidsinschakeling, overgedragen aan het bestuur van de regeling.

  2. Het algemeen bestuur kan in een uitvoeringsregeling verandering aanbrengen in de bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid.

Deelnemende organisaties (7)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2017 Gemeente Hillegom College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2017 Gemeente Katwijk College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2017 Gemeente Lisse College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2017 Gemeente Noordwijk College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2017 Gemeente Oegstgeest College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2017 Gemeente Teylingen College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2017 Gemeente Wassenaar College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

De regeling behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van het uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening, de participatievoorziening beschut werk als bedoeld in artikel 10b van de Participatiewet en het plaatsen van werkzoekenden, al dan niet met een arbeidsbeperking, bij werkgevers.

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek
Afkorting GR KDB
Datum van oprichting 01-01-2017
Telefoon (0252) 26 21 00 (Algemeen)
Fax (0252) 26 21 11
Internet https://www.provalu.nl/ (Algemeen)
E-mail info@provalu.nl (klacht)
info@provalu.nl (Algemeen)
Sociale Media Provalu (LinkedIn)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?