Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Hillegom (Hillegom)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 16-05-2024 Op 16-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 16-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Hoofdstraat 115
2181 EC HILLEGOM
Zuid-Holland
Postadres Postbus 32
2180 AA HILLEGOM

Contactgegevens

Telefoon 14 0252 (algemeen)
Internet http://www.hillegom.nl (algemeen)
E-mail info@hillegom.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Hillegom

Geografische informatie

Oppervlakte 13,48 km2
Aantal inwoners 22822
Inwoners per km2 1693
Bevat plaatsen Hillegom

Functies

Burgemeester Dhr. A. van Erk (Onafhankelijk)
Fractievoorzitter Dhr. F.J.M. Evers (B.B.H. (Bevolkingsbelangen Hillegom)),
Mw. A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom),
Dhr. C.H. Langeveld (CDA),
Dhr. R.I. Semrek (D66),
Dhr. C.J. Cornet (Hart voor Hillegom),
Mw. L.M.J. Pijnacker (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. M. Witkamp
Locoburgemeester Dhr. J.A. van Rijn (B.B.H. (Bevolkingsbelangen Hillegom))
Raadsgriffier Mw. Y. Hermans
Raadslid Mw. D.A. Boonstra (B.B.H. (Bevolkingsbelangen Hillegom)),
Dhr. J. van Duffelen (B.B.H. (Bevolkingsbelangen Hillegom)),
Mw. I.C.J.A. Evers (B.B.H. (Bevolkingsbelangen Hillegom)),
Dhr. F.J.M. Evers (B.B.H. (Bevolkingsbelangen Hillegom)),
Dhr. J. Grimbergen (B.B.H. (Bevolkingsbelangen Hillegom)),
Dhr. J.S. Nederpelt (B.B.H. (Bevolkingsbelangen Hillegom)),
Mw. J.M.R. Rippner (B.B.H. (Bevolkingsbelangen Hillegom)),
Dhr. M. Roelofs (B.B.H. (Bevolkingsbelangen Hillegom)),
Mw. A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom),
Dhr. R.H. Janssen (Bloeiend Hillegom),
Mw. K.W. Scholtens (Bloeiend Hillegom),
Dhr. C.H. Langeveld (CDA),
Dhr. J.M. Out (D66),
Dhr. R.I. Semrek (D66),
Dhr. C.J. Cornet (Hart voor Hillegom),
Dhr. J. Zwaan (Hart voor Hillegom),
Dhr. I.B. Buijck (VVD),
Mw. L.M.J. Pijnacker (VVD)
Wethouder Dhr. A. de Jong (B.B.H. (Bevolkingsbelangen Hillegom)),
Dhr. J.A. van Rijn (B.B.H. (Bevolkingsbelangen Hillegom)),
Dhr. M.A. Dijkshoorn (Bloeiend Hillegom),
Mw. C.J. Hoekstra (CDA)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (11)

Raad (18 zetels)

Partij Aantal zetels
B.B.H. (Bevolkingsbelangen Hillegom) 8
Bloeiend Hillegom 3
Hart voor Hillegom 2
D66 2
VVD 2
CDA 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0534
KVK-nummer 27363838

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?