Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Zonder Meer Maatschappelijke Zorg Duin- en Bollenstreek

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 12-03-2024 Op 12-03-2024 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 12-03-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Wilhelminalaan 25
2171 CS Sassenheim
Zuid-Holland
Postadres Postbus 149
2215 ZJ

Contactgegevens

Telefoon 14 0252 (Gemeente Teylingen)
(0252) 78 33 00 (Gemeente Teylingen)
Internet https://www.teylingen.nl/ (Gemeente Teylingen)
Contactpagina https://www.teylingen.nl/contact

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Zonder Meer Maatschappelijke Zorg Duin- en Bollenstreek
Samenwerkingsvorm 'Regeling zonder meer'
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeente Teylingen

Bevoegdheden

Artikel 4 Teams

4.1 De deelnemende gemeenten werken samen in:

a. De uitvoering

b. Het beleid

4.2 De deelnemende gemeenten worden belast met de uitvoering van de taken zoals genoemd in artikel 2.

4.3 Gemeente Katwijk en de ISD zijn zelf verantwoordelijk voor de formatie in de eigen uitvoeringsteams en werken samen op de eerdergenoemde punten.

4.4 Gemeente Katwijk, Noordwijk en de combinatie Hillegom, Lisse en Telingen samen, leveren ieder 1 fte aan het beleidsteam.

4.5 Beleidsmedewerkers van deelnemende gemeenten zijn gemandateerd, beschikken over volmacht of machtiging. Zij dragen daarbij zorg voor afstemming en overleg binnen de subregio, voor besluiten die financiële gevolgen of belangrijke inhoudelijke gevolgen hebben voor de gemeenten. Dit geldt eveneens voor een terugkoppeling naar aanleiding van genomen besluiten, gevoerde gesprekken of ontvangen rapportages.

4.6 De deelnemende gemeenten en diensten blijven als werkgever verantwoordelijk voor het uitoefenen van goed werkgeverschap. De medewerkers blijven in dienst van de gemeenten waar zij bij aanvang van de samenwerking in dienst zijn.

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2023 Gemeente Hillegom College van burgemeester en wethouders
01-01-2023 Gemeente Katwijk College van burgemeester en wethouders
01-01-2023 Gemeente Lisse College van burgemeester en wethouders
01-01-2023 Gemeente Noordwijk College van burgemeester en wethouders
01-01-2023 Gemeente Teylingen College van burgemeester en wethouders

Doel

De doelstelling van de regeling is een gedragen, sluitende en zorgvuldige aanpak voor de doordecentralisatie van de maatschappelijke zorg per 1 januari 2023.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?