Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Lisse (Lisse)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 10-05-2024 Op 10-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 10-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Heereweg 254
2161 BS LISSE
Zuid-Holland
Postadres Postbus 200
2160 AE LISSE

Contactgegevens

Telefoon 14 0252 (algemeen)
Internet http://www.lisse.nl (algemeen)
E-mail gemeente@lisse.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Lisse

Geografische informatie

Oppervlakte 16,11 km2
Aantal inwoners 23447
Inwoners per km2 1455
Bevat plaatsen Lisse

Functies

Burgemeester Mw. A.W.M. Spruit (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. F.E. Melotte (CDA),
Dhr. T. Ravesteijn (D66),
Dhr. R.F.J. Veldhoven (Nieuw Lisse),
Dhr. R.C.M. Van der Wiel (PvdA/GroenLinks),
Dhr. V. Scheurwater (SGP-Christenunie),
Mw. J.A.G.C.M. van der Wiel (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. E. Prins
Locoburgemeester Mw. mr. J.A.C. Langeveld (Nieuw Lisse)
Raadsgriffier Mw. drs. M.G.J. Veeger CMC
Raadslid Mw. J.J.M. Loos-Trompert (CDA),
Dhr. G.M.J. Meiland (CDA),
Dhr. F.E. Melotte (CDA),
Mw. M.G. Eekhout-Saiu (D66),
Dhr. T. Ravesteijn (D66),
Dhr. J.G. de Bruin (Nieuw Lisse),
Dhr. C.G. De Groot (Nieuw Lisse),
Dhr. A. Raggers (Nieuw Lisse),
Dhr. J.B. Rijkmans (Nieuw Lisse),
Dhr. C.J. Ruigrok (Nieuw Lisse),
Dhr. R.F.J. Veldhoven (Nieuw Lisse),
Dhr. R.S. De Weijert (PvdA/GroenLinks),
Mw. L.E. Dockheer (PvdA/GroenLinks),
Dhr. R.C.M. Van der Wiel (PvdA/GroenLinks),
Mw. M. Hulsbergen-de Visser (SGP-Christenunie),
Dhr. V. Scheurwater (SGP-Christenunie),
Mw. L.M. Horstmann (VVD),
Dhr. A.M. Tibboel (VVD),
Mw. J.A.G.C.M. van der Wiel (VVD)
Wethouder Dhr. C.P.M. van der Zwet RA (CDA),
Mw. mr. J.A.C. Langeveld (Nieuw Lisse),
Mw. R. Austie-Ziengs (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (11)

Raad (19 zetels)

Partij Aantal zetels
Nieuw Lisse 6
CDA 3
VVD 3
PvdA/GroenLinks 3
D66 2
SGP-Christenunie 2

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0553
KVK-nummer 27370966

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?