Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Voorne-Putten

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

Adresgegevens

Bezoekadres Overschieseweg 310
3112 NC Schiedam
Postadres Postbus 2
3800 AA Amersfoort

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Voorne-Putten
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Recreatieschap Voorne-Putten

Bevoegdheden

Zie artikel 8, 18 en 22 van de gemeenschappelijke regeling.

Deelnemende organisaties (4)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-1989 Gemeente Brielle College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1989 Gemeente Hellevoetsluis College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1989 Gemeente Nissewaard College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1989 Gemeente Westvoorne College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Recreatieschap Voorne-Putten
Datum van oprichting 01-01-1989
Telefoon (010) 298 10 10 (algemeen)
Internet https://www.recreatieschapvoorneputten.nl/default.aspx (algemeen)
E-mail voorneputten@staatsbosbeheer.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.recreatieschapvoorneputten.nl/contact/default.aspx

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?