Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling regionale samenwerking inzake ICT ondersteuning van de bedrijfsvoering

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 01-09-2022 Op 06-02-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 01-09-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Geleenstraat 27
6411 HP Heerlen
Limburg
Postadres Postbus 1
6400 AA Heerlen

Contactgegevens

Telefoon (045) 560 50 40 (algemeen)
Internet https://www.heerlen.nl (algemeen)
E-mail gemeente@heerlen.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling regionale samenwerking inzake ICT ondersteuning van de bedrijfsvoering
Samenwerkingsvorm 'Regeling zonder meer'
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeente Heerlen
Archiefzorgdrager Gemeente Heerlen

Bevoegdheden

Dienstverlening op basis van DVO

Deelnemende organisaties (7)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2015 Gemeente Brunssum College van burgemeester en wethouders
01-01-2015 Gemeente Heerlen College van burgemeester en wethouders
01-01-2015 Gemeente Kerkrade College van burgemeester en wethouders
01-01-2015 Gemeente Landgraaf College van burgemeester en wethouders
01-01-2015 Veiligheidsregio Zuid-Limburg Algemeen bestuur
01-01-2019 Gemeente Beekdaelen College van burgemeester en wethouders
01-01-2020 Gemeente Simpelveld College van burgemeester en wethouders

Doel

Deze regeling heeft tot doel om de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende partijen te behartigen op het gebied van Informatie- en communicatietechnologie. De doelstellingen zijn:

  1. Het waarborgen van continuïteit, bedrijfszekerheid en innovatiekracht van de ICT dienstverlening door beperking van organisatorische kwetsbaarheid;
  2. Verhogen van de kwaliteit van processen, waardoor partijen beter kunnen functioneren;
  3. Verhogen van professionaliteit en deskundigheid van medewerkers;
  4. Efficiënter inzetten van de beschikbare arbeidskracht;
  5. Realiseren van besparingen door schaalvoordelen; het ontdubbelen van ICT voorzieningen, het beperken van de (stijgende) ICT kosten;
  6. Het gezamenlijk inkopen van software in overeenstemming met de eisen van de licentiegever.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?