Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Zeeuws archief

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-08-2016 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 15-03-2021 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 27-08-2020) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 15-03-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Hofplein 16
4331 CK Middelburg
Postadres Postbus 70
4330 AB Middelburg

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum ‘Zeeuws archief’
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Zeeuws archief

Bevoegdheden

Artikel 2b

Aan het bestuur van het Zeeuws archief zijn de navolgende werkzaamheden, taken en bevoegdheden van de colleges en de Minister overgedragen:

a. de beheerstaken, te onderscheiden in het behouden, bewerken en benutten van de archiefbescheiden die berusten in de in artikel 2 genoemde archiefbewaarplaatsen;

b. de taken en bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 15, derde lid, 16, tweede lid, 17, 18, 19, 20, 31 en 32, eerste en derde lid, van de Archiefwet 1995;

c. de bevoegdheid van de Minister om op grond van de artikelen 25 en 26, tweede lid, van de Archiefwet 1995 de rijksarchivaris in de provincie te benoemen, te schorsen en te ontslaan;

d. het adviseren en het doen van voorstellen aan de Minister en de colleges van de gemeenten over de taken en bevoegdheden, die door de Minister of de colleges van de gemeenten worden uitgevoerd ingevolge de artikelen 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, eerste en tweede lid, 30 en 32, tweede lid, van de Archiefwet 1995, en

e. het verrichten van door de Minister of de colleges opgedragen andere taken die verband houden met de behartiging van de belangen, bedoeld in artikel 2.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
06-05-2000 Gemeente Middelburg College van burgemeester en wethouders
06-05-2000 Gemeente Veere College van burgemeester en wethouders
01-08-2016 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Minister

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Zeeuws archief
Datum van oprichting 06-05-2000
Telefoon (0118) 67 88 00 (algemeen)
Internet http://www.zeeuwsarchief.nl (algemeen)
E-mail info@zeeuwsarchief.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?