Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling WSD

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 08-05-2023 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 17-07-2018) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 08-05-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Schouwrooij 20
5281 RE Boxtel
Postadres Postbus 173
5280 AD Boxtel

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling WSD
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder WSD
Archiefzorgdrager WSD
Beleidsterreinen organisatie en bedrijfsvoering,
sociale zekerheid | arbeidsongeschiktheid en werkloosheid,
sociale zekerheid | gezin en kinderen,
sociale zekerheid | ouderen,
werk | arbeidsomstandigheden

Deelnemende organisaties (10)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2002 Gemeente Best College van burgemeester en wethouders
01-01-2002 Gemeente Boxtel College van burgemeester en wethouders
01-01-2002 Gemeente Haaren College van burgemeester en wethouders
01-01-2002 Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten College van burgemeester en wethouders
01-01-2002 Gemeente Oirschot College van burgemeester en wethouders
01-01-2002 Gemeente Oisterwijk College van burgemeester en wethouders
01-01-2002 Gemeente Sint-Michielsgestel College van burgemeester en wethouders
01-01-2002 Gemeente Son en Breugel College van burgemeester en wethouders
01-01-2002 Gemeente Vught College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Meierijstad College van burgemeester en wethouders

Doel

Het schap heeft tot doel de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening. Ter realisering van deze doelstelling draagt het schap er onder meer zorg voor dat zij aan zoveel mogelijk ingezetenen, die blijkens een indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking tot de doelgroep behoren, een dienstbetrekking aanbiedt voor het verrichten van arbeid onder aangepaste omstandigheden. Het schap heeft mede ten doel andere vormen van gesubsidieerde arbeid uit te voeren dan wel te doen uitvoeren. Het algemeen bestuur van WSD kan hiertoe een of meerdere privaatrechtelijke rechtspersonen oprichten, overeenkomstig artikel 18, tweede lid.

Grondslagen (8)

Instellingsbesluiten (4)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan WSD
Alternatieve naam Werkvoorzieningsschap De Dommel
Afkorting WSD
Datum van oprichting 01-01-2002
Telefoon (0411) 65 01 11 (algemeen)
Internet https://www.wsd-groep.nl (algemeen)
https://www.wsd-groep.nl/contact.html (contact)
E-mail info@wsd-groep.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?