Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling van het Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS-groep)

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 27-08-2020 Op 06-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 27-08-2020 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Bosstraat 81
4704 RL Roosendaal
Postadres Postbus 1130
4700 BC Roosendaal

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling van het Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS-groep)
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder WVS-groep
Archiefzorgdrager WVS-groep
Beleidsterreinen organisatie en bedrijfsvoering,
sociale zekerheid | arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Deelnemende organisaties (9)

Datum toetreding Organisatie
01-01-1974 Gemeente Bergen op Zoom
01-01-1974 Gemeente Etten-Leur
01-01-1974 Gemeente Halderberge
01-01-1974 Gemeente Moerdijk
01-01-1974 Gemeente Roosendaal
01-01-1974 Gemeente Rucphen
01-01-1974 Gemeente Steenbergen
01-01-1974 Gemeente Woensdrecht
01-01-1974 Gemeente Zundert

Doel

WVS-groep heeft tot doel voor personen uit zijn werkgebied, die op enigerlei wijze niet in staat zijn om op eigen kracht passende arbeid te verwerven, c.q. te behouden, of voor wie de maatschappelijke participatie dient te worden bevorderd, een traject te verzorgen dat hetzij leidt naar (gesubsidieerde) arbeid, hetzij een sociaal isolement voorkomt of doorbreekt; daarnaast heeft WVS-groep tot doel het organiseren van werk in een beschutte omgeving voor diegenen, die hierop (permanent) zijn aangewezen. De activiteiten die buiten de op de Wsw gebaseerde activiteiten liggen dienen ten minste kostendekkend te zijn.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan WVS-groep
Alternatieve naam Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant
Afkorting WVS
Datum van oprichting 01-01-1974
Telefoon (088) 031 20 00 (algemeen)
Internet https://www.wvs.nl (algemeen)
E-mail info@wvs.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?